TaJaMed POMÁHA

Mesiac apríl bol pre nás v TaJaMed veľmi výnimočný. Rozhodli sme sa zasvätiť ho pomoci druhým.

Darovali sme zdravotnícko- materiálne vybavenie pre Odbor zdravníctva Žilinského samosprávneho kraja. Darované pomôcky, ako operačné plachty, rukavice, dezinfekcia,  chirurgický set na elektro koaguláciu a mnohé iné budú použité pri výučbe študentov stredných zdravotníckych škôl v pôsobnosti ŽSK. Za touto krásnou myšlienkou, nestojí nikto iný, ako naša Akseniya Nižná. Ďakujeme jej za to, že to celé zrealizovala.

Naša pomoc pokračovala ďalej. AED dokáže zachrániť ľudský život! Rozhodli sme sa zvýšiť ich počet vrámci SR. Darovali sme 2 automatické extérne defibrilátory pre škôlku a školu v Rimavskej Sobote. Z celého ❤️ ďakujeme doktorovi a prezidentovi SSUMaMK, MUDr. Attilovi Gyánovicsovi, ktorý neváhal ani sekundu a ochotne sa pripojil k našej iniciatíve. Spoločne sme preškolili viac ako 50 zamestnancov oboch vzdelávacích inštitúcií v použití AED a poskytnutí prvej pomoci. Všetci sú viac ako pripravení, v prípade núdze, pomôcť zachrániť ľudský život. Oba prístroje AED sú dobrovoľne zaregistrované na Operačnom stredisku ZZS SR. Budú tak slúžiť pri záchrane ľudského života, nielen zamestnancom, žiakom, príbuzným a návštevníkom, ale aj všetkým v širšom okolí školy a školky 😉 Poďakovanie patrí aj  našim Tomáš Beňo a Zuzana Beňová za to, že ich nezištný nápad neostal len myšlienkou.

 

TaJaMed by nebol tým pravým TaJaMedom, keby nemohol pomáhať, tým, ktorý to potrebujú. Pokračujeme preto ďalej...

 

tajamed pomaha 2tajamed pomaha 3Tajamed pomaha 1

Záznamy neboli nájdené...